S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr kehittää erityistä tukea tarvitsevien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia ylläpitämällä ammatillista erityisoppilaitosta, Ammattiopisto Spesiaa, yhdessä Invalidiliitto ry:n kanssa. Yhdistäessään koulutustoimintansa vuoden 2018 alussa Bovallius-säätiö ja Invalidiliitto perustivat Ammattiopisto Spesia Oy:n ylläpitämään oppilaitosta.

Koulutustoiminnan lisäksi säätiön toimintoihin kuuluvat yhteiskunnallinen yritys Bovallius-Palvelut Oy sekä säätiön kiinteistö- ja metsäomaisuudesta huolehtiminen. Säätiö tukee tavoitteidensa mukaista toimintaa myös jakamalla apurahoja ja avustuksia.

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr on perustettu vuonna 1905 Sofia ja Angelique Bovalliuksen säätiöimän omaisuuden turvin. Säätiön kotipaikka on Pieksämäki.


Säätiökuulumisia

 

Bovalliuksen vuoden 2020 apurahat: 76 000 euroa, 11 kohdetta

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr jakoi vuonna 2020 yhteensä 76 000 euron edestä apurahoja 11 hakijalle. Vuoden 2020 lopulla järjestetty apurahahaku oli toinen tässä muodossa järjestetty hakukierros.

Viimeisen parin vuoden aikana Bovallius-säätiön apurahatoimintaa on organisoitu uudelleen. Sen jälkeen, kun koulutustoiminta siirtyi vuoden 2018 alusta säätiön osin omistamaan Ammattiopisto Spesia Oy:öön, muuta säätiön kohderyhmään suoraan kohdistuvaa toimintaa on haluttu kirkastaa.

– Nyt kun säätiö terävöittää apurahatoimintaa, niin omalla tavallaan palataan säätiön toiminnan alkuaikoihin yli sadan vuoden taakse, jolloin toiminta keskittyi kuuromykkiin tyttöihin. Apurahatoiminnan aktivoimisen myötä fokus on hyvin selkeästi juuri kuulovammaiset ja kommunikaatioesteiset, säätiön toimitusjohtaja Mia Sarpolahti painottaa.

Monipuolisesti erilaisia hakemuksia

Apurahahakuun osallistui 18 hakemusta, joista kuusi (6) oli yhteisöhakemuksia ja 12 yksityishenkilön tekemiä. Hakemuksia saatiin eri puolilta Suomea. Edellisvuonna hakemuksia tuli neljä.

– Tänä vuonna apurahahaku on alkanut löytää kohderyhmänsä. Moni hakija on itse kohderyhmää eli esimerkiksi viittomakielinen tai kuulovammainen. Hakemukset olivat myös ilahduttavan monipuolisia, iloitsee Sarpolahti. Näin joulun alla tieto apurahasta on otettu erityisen kiitollisena vastaan. Apurahan saaminen luo uskoa tulevaan nyt elettävinä poikkeuksellisina aikoina.

Aiempina vuosina hakemukset ovat painottuneet gradu- ja matka-avustuksiin. Nyt mukana oli myös esimerkiksi taiteeseen, materiaalituotantoon ja tapahtuman järjestämiseen liittyviä hakemuksia.
Kuulovammaisten ja kommunikaatioesteisten osallisuuden edistäminen antaakin mahdollisuuden monenlaiselle toiminnalle, ja tätä säätiössä halutaan nyt korostaa.

Toivelistalla ammatillisen koulutuksen kohteet

Vaikka tänä vuonna saatiin jo monipuolisesti hakemuksia, yksi toivomus toimitusjohtaja Mia Sarpolahdella on ensi vuotta silmällä pitäen, kun vuorossa on kolmas tämän muotoinen apurahahaku:

– Säätiö kaipaa hankkeita, jotka liittyvät tiiviimmin ammatillisen erityisopetuksen pedagogiikkaan. Toivottavasti ensi vuonna nähtäisiin siis myös kohderyhmän kouluttautumista ja työllistymistä edistäviä hankkeita, sillä niitä ei tänä vuonna ollut mukana.

Vuonna 2020 myönnettyjen apurahojen käyttö jakaantuu useammalle vuodelle. Myös aiemmin myönnetyille apurahoille on annettu koronatilanteen vaikutusten takia jatkoaikaa.

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n hallitus on 10.12.2020 myöntänyt apurahat seuraaville hakijoille:

• Ihme ja Kumma Tuki ry, 25 000 €, Yhdenvertainen työpaja -hanke
• Ropecon ry, 747 €, Ropecon-pelitapahtuman saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen
• Nina Sivusen projektiryhmä, 8 879 €, Pohjois-Suomen kuurojen viitottujen tarinoiden keruu -projekti.
• Viittovat perheet ry, 18 437 €, Viittova perheleiri
• Juhana Salonen, 3 000 €, Viiton – olen olemassa -kirjan käännöstyö
• Eveliina Ranta-Kahila, 1 500 €, Viittomakielen opiskelu ja harrastustoiminta
• Pirjo Kilkkilä, 4 000 €, Seksuaalikasvattajan koulutus
• Maija Koivisto, 3 000 €, Väitöskirjatutkimus, Tyhjä syli. Kuurot naiset, avioliittolaki, pakkoabortoinnit ja -sterilisaatiot Suomessa vuosina 1929–1970
• Jussi Rinta-Hoiska, 6 000 €, Yhteiskunnan näkymättömät -taidevalokuvaprojekti
• Ulla Sivunen, 3 000 €, Maisterintutkielma, Valtioneuvoston kanslian viittomakielinen verkkoviestintä
• Marika Mostova, 3 000 €, YAMK-opinnäytetyö, Inklusiivinen työyhteistyön johtaminen

Apurahojen saajille on päätös ilmoitettu sähkö- ja kirjepostitse.

 

Vuoden 2020 apurahahaku

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja.

Vuoden 2020 apurahahaku on 23.9.-14.10.2020. Apurahoja tullaan myöntämään yksityisille henkilöille ja yleishyödyllisille yhteisöille, ensisijaisesti ns. kuluapurahoina.

Ilmoitus Bovallius apurahasta 2020

Lue lisää apurahahausta

 

Ilta-Sanomat 7.3.2020 Metsäliite

Bovallius-säätiön metsistä yhteiskunnallista hyvää

Yli sadan vuoden ajan S. ja A. Bovalliuksen säätiön hyvin hoidetut metsät ovat mahdollistaneet koulutuksen ja työmahdollisuuksia kuulovammaisille ja kommunikaatioesteisille.

Luettavissa tästä

 

Nikkarilan kartanolla uusi omistaja ja uutta toimintaa

Bovallius-säätiö on myynyt sen kantatilalla Pieksämäellä sijaitsevan Nikkarilan kartanon tammikuussa 2020. Pitkään vajaakäytöllä ollut kartanorakennus löysi julkisessa huutokaupassa uudet omistajat ja jatkossa tiloissa toimii perhekoti Villa Onni. Pihapiirissä toimii edelleen myös Bovallius-Palvelut Oy:n ylläpitämä päiväkoti Villa Viikari sekä Ammattiopisto Spesian luonnonvara-alan oppimisympäristöjä.

 

Vuoden 2019 apurahat on myönnetty

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n hallitus on kokouksessaan 11.12.2019 myöntänyt apurahat seuraaville hakijoille:
• Johanna Kravtsov, 6 000 €, Vauvan ja taaperon perheen viittomakielen ensikurssi
• Pekka Pakkala, 10 000 €, Väitöskirjatutkimus ”Osaaminen näkyväksi”
• Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry , 23 000 €, Liikunta kuuluu kaikille! –lisää soveltavaa liikuntaa ammattiin opiskeleville
• Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, 25 000 €, Kuulovammaisten lasten ja nuorten kesäleirit

Apurahojen saajille on päätös ilmoitettu sähkö- ja kirjepostitse.

 

Apurahahaku 15.9. – 15.10.2019

S. ja A. Bovalliuksen säätiön sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja.

Vuoden 2019 apurahahaku on 15.9.–15.10. Apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ja yleishyödyllisille yhteisöille, ensisijaisesti ns. kuluapurahoina.

 

Ammattiopisto Spesia on Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos

Suomen toiseksi suurin ammatillinen erityisoppilaitos, Ammattiopisto Spesia, syntyi kun S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n aiemmin ylläpitämä Bovallius-ammattiopisto yhdistyi vuoden 2018 alusta Invalidiliiton ylläpitämän Validia Ammattiopiston kanssa.

Ammattiopisto Spesia toimii laajasti ympäri Suomea. Sen päätoimipaikat ovat Jyväskylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku, joiden lisäksi koulutusta järjestetään myös useilla muilla paikkakunnilla. Spesiassa opiskelee noin 1300 opiskelijaa.

Sofia ja Angelique Bovallius uskoivat, että koulutus ja työ olivat tie tasa-arvoon ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Ammatillisen koulutuksen tarjoaminen erityiseen tukeen oikeutetuille onkin S. ja A. Bovalliuksen säätiön keskeisin toimintamuoto.

Lisätietoja: www.spesia.fi

Säätiön säännöt uudistuivat 8.1.2018

Tutustu päivitettyihin sääntöihin sivuillamme.