Hankkeet

S. ja A. Bovalliuksen säätiö on edistänyt haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä myös hankkeiden kautta.

TYÖelämä

Työllisyyden edistämisen kehittämishanke 1.5.2017–30.11.2018

TYÖelämä-hanke edisti nuorten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymistä. TYÖelämä-hankkeesta kiinnostuneet henkilöt hakeutuivat asiakkaaksi TE-toimiston kautta tai ottamalla yhteyttä hankkeen työhönvalmentajaan. Asiakkaat saivat maksutta yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymiseen ja koulutukseen liittyen.

Lue lisää

TYÖura

TYÖura-hanke auttoi nuoria ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita löytämään oman tiensä työelämään. Osaamisen kehittämisessä ja sopivan työpaikan löytämisessä hyödynnetään muun muassa työkokeiluja. Hanke on päättynyt 30.4.2017.

Lue lisää