Apurahat ja avustukset

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö voi myöntää apurahoja ja avustuksia tavoitteidensa mukaiseen toimintaan.

Apurahat

Apurahahaku toteutetaan syksyisin. Lisätietoja löydät tämän sivun lopusta.

Avustukset

Säätiön hallitus voi myöntää avustuksia myös hakuajan ulkopuolella.

Stipendit

Säätiö myöntää Ammattiopisto Spesian opiskelijoille stipendejä vuosittain.

 


Vuoden 2020 apurahat on myönnetty

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n hallitus on 10.12.2020 myöntänyt apurahat seuraaville hakijoille:
• Ihme ja Kumma Tuki ry, 25 000 €, Yhdenvertainen työpaja -hanke
• Ropecon ry, 747 €, Ropecon-pelitapahtuman saavutettavuuden ja esteettömyyden parantaminen
• Nina Sivusen projektiryhmä, 8879 €, Pohjois-Suomen kuurojen viitottujen tarinoiden keruu-projekti.
• Viittovat perheet ry, 18 437 €, Viittova perheleiri
• Juhana Salonen, 3000 €, Viiton – olen olemassa -kirjan käännös
• Eveliina Ranta-Kahila, 1500 €, Viittomakielen opiskelu ja harrastustoiminta
• Pirjo Kilkkilä, 4000 €, Seksuaalikasvattajan koulutus
• Maija Koivisto, 3 000 €, Väitöskirjatutkimus Tyhjä syli. Kuurot naiset, avioliittolaki, pakkoabortoinnit ja -sterilisaatiot Suomessa vuosina 1929– 1970
• Jussi Rinta-Hoiska, 6 000 €, Yhteiskunnan näkymättömät -taidekuvaprojekti
• Ulla Sivunen, 3000 €, Maisterintutkielma, Valtioneuvoston kanslian viittomakielinen verkkoviestintä
• Marika Mostova, 3 000 €, YAMK-opinnäytetyö Inklusiivinen työyhteistyön johtaminen

 


Apurahahaku 2020

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n vuoden 2020 apurahat ovat haettavissa 23.9.– 14.10.2020.

S. ja A. Bovalliuksen säätiön sr tukee kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Säätiö julistaa haettavaksi apurahoja.

Yleiset hakuehdot

 • Apurahoja myönnetään yksityishenkilöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.
 • Apurahoja myönnetään ensisijaisesti ns. kuluapurahoina, ei ns. työskentelyapurahoina. Kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Apurahat yleishyödyllisille yhteisöille ja tieteelliseen tutkimukseen

Yleishyödyllisille yhteisöille ja tieteellisille tutkimusryhmille haussa olevat apurahat on tarkoitettu:

 1. kohderyhmän toisen asteen opintoihin pääsemistä edistävien pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen
 2. ammatillisen erityisopetuksen, työelämän ja vapaa-ajan ohjauksen yhteistyön kehittämiseen
 3. kohderyhmän harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämiseen tai
 4. kohderyhmän osallisuutta lisääviin hankkeisiin.

Apuraha on kaksivuotinen. Apurahan käytöstä raportoidaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti kerran apurahakauden aikana sekä sen päätyttyä.

Yhteisöille myönnettävät apurahat ovat 5 000–25 000 euron suuruisia.

Apurahat yksityishenkilöille

Yksityishenkilöille haussa olevat apurahat on tarkoitettu:

 1. säätiön tarkoitusta toteuttavan gradu-/väitöskirjatasoisen tutkimustyön mahdollistamiseen
 2. Ammattiopisto Spesian opiskelijoiden urheilu- ja harrastustoiminnan kertaluonteiseen mahdollistamiseen tai
 3. ammatillisten erityisopiskelijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden kansainvälisyyden lisäämiseen.

Apuraha on yksivuotinen. Apurahan käytöstä raportoidaan erillisen ohjeistuksen mukaisesti apurahakauden päätyttyä.

Yksityishenkilöille myönnettävät apurahat ovat 500–10 000 euron suuruisia.

Hakuohjeet

 • Kirjalliset suomenkieliset hakemukset (max kaksi A4-sivua) mahdollisine liitteineen tulee toimittaa hakuaikana sähköpostiosoitteeseen bovallius@bovallius.fi.
 • Hakemuksen yhteydessä tulee täyttää ja lähettää oheinen apurahahakemuksen yhteystietolomake.
 • Hakemuksia ja niiden liitteitä ei palauteta.

Apurahojen saajista päättää säätiön hallitus. Hallitus käyttää tarvittaessa asiantuntijoita hakemusten arviointiin.

Apurahan saajat julkistetaan säätiön www-sivuilla ja niistä ilmoitetaan apurahansaajille kirjeitse.

Lisätietoja S. ja A. Bovalliuksen säätiöstä ja apurahahausta antaa toimitusjohtaja Mia Sarpolahti, mia.sarpolahti@bovallius.fi, p. 040 635 3532.

 

Tietosuojaseloste S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n rekisteri apurahojen hakijoista


Vuoden 2019 myönnetyt apurahat

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr:n hallitus on kokouksessaan 11.12.2019 myöntänyt apurahat seuraaville hakijoille:
• Johanna Kravtsov, 6 000 €, Vauvan ja taaperon perheen viittomakielen ensikurssi
• Pekka Pakkala, 10 000 €, Väitöskirjatutkimus ”Osaaminen näkyväksi”
• Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry, 23 000 €, Liikunta kuuluu kaikille! –lisää soveltavaa liikuntaa ammattiin opiskeleville
• Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry, 25 000 €, Kuulovammaisten lasten ja nuorten kesäleirit

Apurahojen saajille on päätös ilmoitettu sähkö- ja kirjepostitse.