Säätiön säännöt

Säätiön säännöt 2016 (pdf)

3 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea kuulovammaisia ja kommunikaatioesteisiä henkilöitä itsenäisinä ja yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä.

4 § Säätiön toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

  1. ylläpitää ammatillista erityisoppilaitosta ja toteuttaa oppilaitokselle lainsäädännössä ja järjestämisluvassa myönnettyjä tehtäviä
  2. järjestää kuntoutusta ja hyvinvointipalveluja
  3. järjestää työllistymistä edistävää työ- ja palvelutoimintaa
  4. avustaa ylläpitämänsä oppilaitoksen opiskelijoita
  5. myöntää stipendejä ja avustuksia sekä
  6. tukee ja harjoittaa muutakin laillista säätiön tarkoitusta edistävää toimintaa.