Säätiön säännöt

S. ja A. Bovalliuksen säätiön säännöt 8.1.2018

Koulutustoiminnan siirryttyä 1.1.2018 lukien Ammattiopisto Spesia Oy:ön säätiön toiminta muuttui merkittävästi. Jatkossa säätiön keskeisiksi tehtäviksi jää säätiön kokonaan, osittain tai välillisesti omistamien yritysten omistajaohjaus, säätiön maa-, metsä- ja rakennusomaisuudesta huolehtiminen sekä sääntöjen mukainen avustustoiminta.

Uusilla säännöillä säätiö varautuu muuttuneeseen tilanteeseen sekä keventää hallintoaan.

Bovallius-säätiön säännöt

Säätiön lähipiiriohje