TYÖelämä-hanke

 

 

Työllisyyden edistämisen kehittämishanke 1.5.2017–30.11.2018

[Hanke on päättynyt 30.11.2018]

TYÖelämä-hanke edisti nuorten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymistä. TYÖelämä-hankkeesta kiinnostuneet henkilöt hakeutuivat asiakkaaksi TE-toimiston kautta tai ottamalla yhteyttä hankkeen työhönvalmentajaan.

Asiakkaat saivat maksutta yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymiseen ja koulutukseen liittyen. Apua sai mm. seuraavissa asioissa:

  • Työllistymissuunnitelman tekeminen ja päivittäminen
  • Työnhakuvalmiuksien vahvistaminen (etenkin digitaaliset työnhakukanavat ja -välineet)
  • Työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen hankkiminen
  • Koulutukseen hakeutuminen

TYÖelämä-hanke tarjosi yrityksille ja muille työnantajille mm. seuraavia palveluita:

  • Työvoiman rekrytoiminen hankkeen asiakkaista
  • Palkkatuen hyödyntäminen
  • Työkokeilu ja henkilöstövuokraus

Työelämä-hanke esite (pdf)

Lisätietoja antavat:
Ulla Nyrönen
projektipäällikkö
p. 040 353 0555
ulla.nyronen@spesia.fi

TYÖelämä-hankkeen rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Pieksämäen kaupunki ja
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, joka vastasi hankkeen toteuttamisesta.

www.facebook.com/Tyoelama.hanke
twitter.com/TYOelama_hanke

Lue myös:
Tietosuojaseloste, TYÖelämä-hanke