TYÖelämä-hanke

 

 

Työllisyyden edistämisen kehittämishanke 1.5.2017–30.11.2018

TYÖelämä-hanke edistää nuorten ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymistä. TYÖelämä-hankkeesta kiinnostuneet henkilöt voivat hakeutua asiakkaaksi TE-toimiston kautta tai ottamalla yhteyttä hankkeen työhönvalmentaja Ronja Tissariin.

Asiakkaat saavat maksutta yksilöllistä tukea ja ohjausta työllistymiseen ja koulutukseen liittyen. Apua voi saada mm. seuraavissa asioissa:

  • Työllistymissuunnitelman tekeminen ja päivittäminen
  • Työnhakuvalmiuksien vahvistaminen (etenkin digitaaliset työnhakukanavat ja -välineet)
  • Työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen hankkiminen
  • Koulutukseen hakeutuminen

TYÖelämä-hanke tarjoaa yrityksille ja muille työnantajille mm. seuraavia palveluita:

  • Työvoiman rekrytoiminen hankkeen asiakkaista
  • Palkkatuen hyödyntäminen
  • Työkokeilu ja henkilöstövuokraus

Työelämä-hanke esite (pdf)

Lisätietoja antavat:
Ulla Nyrönen
projektipäällikkö
p. 040 353 0555
ulla.nyronen@bovallius.fi

Ronja Tissari
työhönvalmentaja
p. 040 838 0719
ronja.tissari@bovallius.fi

TYÖelämä-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pieksämäen kaupunki ja
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta.

www.facebook.com/Tyoelama.hanke
twitter.com/TYOelama_hanke

Lue myös:
Tietosuojaseloste, TYÖelämä-hanke